Trøndelag

Rundt Trondheimsfjorden og ellers i Trøndelag er det svært rike leirforekomster. Leirfeltene i Trøndelag kan være svært dype – spesielt i Værnesområdet der elva har munnet ut i to-tre tusen år. Enkelte steder finnes det leire i to hundre meters tykkelse før man når fast fjell.

Både Steinkjer og Stjørdal har vært store teglprodusenter i Trøndelag. Stjørdal er i tillegg kjent for sin keramikkproduksjon. Her var leiren spesielt fin. Det siste og mest moderne verket lå i Verdal.