Hoelstad teglverk

Utover på 1800-tallet var det stor byggevirksomhet i Kristiania, og dette medførte behov for teglstein. Nærhet til hovedstaden, og lokale leirdannelser i grunnen, skapte gode forutsetninger for industriell teglproduksjon i Ås og i andre deler av Follo.

Foto: MiA – Museene i Akershus

I Ås ble det anlagt tre teglverk, det eldste allerede i 1790. Det største teglverket var Hoelstad teglverk ved Østensjøvannet. Det ble bygget i 1897 av gårdbruker Hans Hoelstad, og var i drift frem til 1936.

På Hoelstad ble leiren spadd med håndkraft opp i vogner som fraktet leira bort til verket. Der ble leira formet til takstein, murstein eller drensrør, for så å bli tørket og brent. Formingen av murstein og drensrør foregikk på kolbestempler til å begynne med; siden fikk man strengpresser. Taksteinen ble formet for hånd frem til første verdenskrig. Deretter fikk man eksenterpresser. Teglverket har også hatt strengpresse for enkelkrum takstein. En del takstein ble glasert.

Teglverksdriften førte til at Hoelstad ble eget stoppested på Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1913, og det ble lagt skinner inn til verket. Sommeren 1920 brant Hoelstad teglverk ned til grunnen, men var likevel i full drift igjen allerede året etter. Årene mellom 1929 og 1936 var preget av streik. Konflikten toppet seg i 1931 da politistyrker med køller og våpen ble satt inn mot de streikende arbeiderne.

Etter nedleggelsen av Hoelstad teglverk i 1936, overtok Statens kornforretning bygningene i 1941. Fra 1947 er det Felleskjøpet som har holdt til på den tidligere teglverkstomten. På begynnelsen av 1980-tallet ble de siste verksbygningene revet. I dag er det kun sporene etter leiruttak som minner om den tidligere teglproduksjonen på Hoelstad.

Nedenfor vises direktørboligen til Hans Hoelstad. Kontrasten er stor til arbeiderboligene, også avbildet nedenfor.

Kilder:

  • Dørum, Knut (2007): Bondestyre, kamp og forsoning, Ås 1850-1940. Utgitt av Ås kommune.
  • Nordli, Arne (2001): Hoelstad Teglverk. Spesielt om arbeidsmiljøet og storstreiken. I: Follominne, årbok for Follo Historielag.
  • Røed, Liv (1992): Ås-bygda rundt. Ås Historielag.
  • Zakariassen, Hans (1980): Teglindustriens historie. Oslo.
  • Aas, Erik jr. (1987): Trekk av industriens utvikling i Follo. I: Follominne, Follo Historie- og Museumslag.

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *