Hole teglverk – Fosheim Brug

Hole teglverk i øvre Sigdal er et av de eldste industrielle anlegg i bygda. Teglverksdriften har røtter tilbake til 1758 da Mathias Heiberg Bache kjøpte Hole gård og anla teglverk. Teglverket ble drevet av gårdens eiere i nær 150 år frem til Steinar Nilsen Kvisle kjøpte det i 1902. Fra da av gikk virksomheten under navnet Fosheim Teglværk, Sag og Høvel.

Parti fra Sigdal med teglverket. Trolig Fosheim bruk og teglverk.

Hole teglverk (1758 til 1902)

Mathias Heiberg Backe gjorde store endringer på gården kort tid etter oppkjøpet i 1758. Han satt opp flere bygninger, teglverk og tjæreverk. Men allerede i 1765 overtok kanselliråd Gert Falck den kjente Sigdals-gården. Teglverksdriften fortsatte, og verket var med i fabrikktellingen i 1776.

I 1770 fortelles det at sakfører Jordhei (Jordhøy) drev leirmøllen med hestevandring. Men rundt 1800 begynte man å drive leirmøllen med vannkraft.

Brenningen foregikk helt til 1905 i tyske høyovner. Dette er en type lukket kammerovn.

Produksjonen på 1800-tallet angis til ca. til 30-40 000 stein per år. Det ble produsert både murstein og takstein.

Fosheim Teglværk, Sag og Høvel (1902 til 1960-tallet)

I 1902 kjøpte Steinar Nilsen Kvisle teglverket med vannfallet og la om driften. Han satt opp både sag og høvel i tillegg. Fra denne tid går teglverket under navnet Fosheim Teglværk, Sag og Høvel.

I 1905 ble de tyske høyovnene erstattet med en moderne dobbelt partial ringovn. Brenningen kunne da foregå kontinuerlig. Samtidig ble håndforming byttet ut med maskinell produksjon.

Den årlige produksjon kom opp i 150-200.000 stein. Verket beskjeftiget fem mann, som alternerte mellom verket, sagen og jordbruket. Det ble også produsert litt takstein på en eksenterpresse. Steinen ble tørket i reoler i friluft.

Da teglverket ble revet på 1970-tallet skrev avisen Fremtiden en artikkel om teglverkets historie: Fossheim bruk rives etter 200 års drift i Sigdal.

Kilder:

  • Hoel, Kari: Norske teglverker på 1800 og 1900-tallet (s. 53f).
  • Mørch, Andreas. (1914). Sigdal og Eggedal: historisk beretning : [1] : Sigdal og Eggedal historisk beretning. Drammen: Sigdal og Eggedal historielag.
  • Mørch, Andreas (1964). Sigdal og Eggedal. Bind IV og V. Bygdehistorie. Sigdal og Eggedal Historielag.

Publisert

i

, ,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *