Hyggen (Røyken) teglverk

Hyggen teglverk ble bygd i 1898 på vestbredden av Hyggenbukten i Røyken, på stranda til gården Mellem-Hyggen. Gårdbruker Peder Hyggen solgte gården til et aksjeselskap som besto mest av Christiania- folk. Hovedaksjonærer var skreddermester Pedersen og grosserer Josef Berghoff. Verkets første disponent ble H. Edvardsen.

Verket ble bygd som et moderne anlegg og var et av datidens største i Norge, med en kapasitet av åtte millioner stein pr. år. Kraftkilden var en dampmaskin. Det ble formet på strengpresser, og steinen tørket i hus oppvarmet med damprør. Man hadde to store ringovner. Anleggsummen var omkring en halv million kroner.

Sagflis og kull til brenningen og stein fra verket ble fraktet på jakter og lørjer som ble trukket av slepebåter. Det var bare en lang og bratt veiforbindelse til Røyken. En del stein ble dog fraktet den veien.

Da den unaturlig store byggevirksomheten i Christiania plutselig tok slutt sommeren 1900, stoppet leveransene fra verket, og samme høsten gikk selskapet konkurs.

I 1905 ble verket og gården Mellem-Hyggen solgt for kr. 32.000 til Bernhard Thorsrud. Skogen var ikke med i salget. I 1915 ble verket igjen overtatt av et aksjeselskap av Christianiafolk, under navnet Røken teglverk.

I 1916 ble Thomas Nilsen, tidligere disponent ved Rakkestad teglverk og Onsager teglverk, Hadeland, ansatt som disponent og ble medeier i verket.

I 1919 ble verket solgt igjen, nå til et ukjent firma. Thomas Nilsen flyttet til Spikkestad teglverk.

Sommeren 1924 brant verket ned. De gjenstående ruiner og leirfeltet ble (igjen) solgt til gårdbruker Bernhard Thorsrud for kr. 32.000.

Kilde: Killingstad, A., Røyken, herredsstyre, & Røkens, bank. (1928). Røyken bygd før og nu. Halden: Røyken.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *