Juksebø teglverk

Juksebø (Hjuksebø) teglverk lå på østsiden av Heddalsvatnet, ca. 7 km sydøst for Notodden. Verket ble anlagt av Lensmann Simonsen, ca. 1840, og ble bare drevet av og til.

Det ble i 1898 solgt til et interessentskap som fra 1899 besto av gårdbrukerne Ole Haave og Halvor Jønsi (formann) og grosserer Lars Rød. Det gamle verk ble da avløst av et nytt, tidsmessig verk som fikk kraft fra en 60 hesters turbin. Til turbinen ledes vannet gjennom et 250 meter langt jernrør. En del av kraften ble anvendt til drift av sag og mølle for leieskur og for-maling.

Teglverkets leirkvern og stempler for forming av teglstein var levert av Nabbetorp mekaniske verksted ved Fredrikstad. Det heter i følge A. L. Coll at råstoffet var fortrinligt, og at man kunne tilvirke to millioner mursten som nyder godt Ry.

Verket leverte også taktegl og drensrør af udmerket Kvalitet. Transporten foregikk i lernvogne paa Sporvei, og det var anlagt ny brygge. Bedriften beskjeftiget over 30 mann og som verksmester fungerte Herr O. Røstet.


Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *