Kaupanes Keramiske Industri A/S

Ved Egersund ble det tidlig på 1970-tallet anlagt et teglverk for produksjon av enkelkrum, glasert takstein. Kapitalen ble skaffet tilveie gjennom lån i Distriktenes Utbyggingsfond og aksjetegning fra kommune og fylke, samt gjennom lå fra private banker. Børge Svanes (tidligere soussjef ved Egersund Fayancefabrikk) var initiativtager og driftssjef.

Man tok sikte på en årsproduksjon av ca. 1,75 millioner stein. Dette skulle sysselsette 25-30 mann. Produksjonsutstyret ble moderne, med leirsilo for helårsdrift kammertørke og oljefyrte flammeovner. Man savnet imidlertid erfaring fra taksteinproduksjon, så man måtte «lære av begåtte feil underveis», som disponenten uttrykte det i et intervju med en Egersund-avis.

Da anlegget var ferdig og innkjørt var man kommet opp i en samlet investering på ca. 7 millioner kroner. Men problemene kom allerede etter et par års drift. Steinen frøs i stykker på en rekke tak. Trass i at steinprøver var godkjent som frostsikre ved Teglverkenes forskningsinstitutt, viste det seg at den ikke tålte påkjenningene.

Kunder kunne fortelle at de kunne sitte i stuen og høre steinen smelle i stykker. Dette skjedde under så vidt forskjellige klimatiske forhold som på Åndalsnes og i Fredrikstad. Bedriften kom opp i store erstatningssøksmål, og verket gikk konkurs i januar 1974.

Kilder: Dalane Tidende, 30.08.1991

Reklame i Romerike Blad 11.09.1972

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *