Kristiania teglverk

Kristiania teglverk ble bygget i 1897, men måtte innstille driften på grunn av byggekrakket allerede i 1898. I 1912 kom det i gang igjen ved disponent Helge Nielsen, i 1918 overtok A/S Einar Stange verket og har vært eier av eiendommen helt opp til våre dager.

Foto: Claes Lampi

Etter å ha gjennomgått den vanlige utviklingen i produksjonsutstyret, fikk man omkring 1920 strengpresse for mursteinen, liggende forelter og valseverk for oppredningen av leira. Det ble også installert halvautomatisk kappebord for mursteinen. Kapasiteten var ca. 4 millioner enheter pr. år.

I 1936 brant verket ned til grunnen, men ble bygget opp igjen og da utstyrt med moderne maskineri. Det ble bygget større overbygning over ringovnen i to etasjer, med tørkereoler etter svensk mønster for å nyttiggjøre spillvarmen fra ringovnen. I leirfeltet ble det installert kjedegravemaskin og kabelbane for leirtransporten. Det ble produsert murstein, «Sterk & Lett»-stein, takstein og drensrør. Ringovnen, av middels størrelse, var med fra begynnelsen.

Inne i ringovnen. Foto: Claes Lampi

Elling Jonassen var driftsleder fra 1945 og fram til 1954. Han kjøpte senere Spetals verk (Galterud teglverk). De dårlige avsetningsforholdene for murstein gjorde at Einar Stange A/S la ned driften ved verket i slutten av 1960-årene.

Kristiania teglverk lå ved Bryn stasjon (Nils Hansens vei 18, ved Ring 3 i dag). Teglverksbygningen er en trekonstruksjon i bindingsverk, med en karakteristisk gavlvegg av tegl mot nordøst. Den består av tre etasjer, med ovnen på grunnplan, og tørkerom for teglstein i andre og tredje etasje. Mot nord ligger administrasjonsfløyen i tegl fra cirka 1900. Innvendig ligger ovnen relativt godt intakt. Pipen har stått på utsiden, men den ble revet noen år etter at verket ble nedlagt i slutten 1960-årene.

Dette er et av svært få teglverk i Norge hvor bygningen med ringovn står intakt igjen. Bebyggelsen har dermed svært høy kulturhistorisk verdi. Kristiania teglverk er dessuten et kulturminne med stor lokal verdi, tilknyttet 1890-årenes byggeboom i hovedstaden og Bryns rolle i denne sammenhengen.

Hele fire av de større teglverkene i Oslo lå her ved Bryn: Høyenhall teglverk, Kristiania teglverk, Bryn teglverk og Nygaard teglverk.

Adresse: Nils Hansens vei 18, 0667 Oslo

Kilde: Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

Se også følgende analyse og verdivurdering av Kristiania teglverk i en oppgave ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler For Arkitektur, Design og Konservering.


Publisert

i

,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *