Langesø teglverk

Omkring 1850 anla skreddermester Børseth, Drammen, et mindre teglverk på Langesø. Leirmøllene ble drevet med hestekraft, og steinen ble formet for hånd. Man hadde en periodisk ovn som rommet ca. 70.000 stein. Brenningstiden var 8 døgn, mens avkjølingen tok nye 8 døgn. Til å brenne de 70.000 stein medgikk ca. 60 favner ved.

En sammenligning kan kanskje interessere her. I en ringovn, god og riktig ledet, ville man ha brent samme kvantum stein på halve tiden med et brenselsforbruk på ca. 8.800 kg slesiske småkull. Tørr barved gir 3.200 k/cal. slesiske småkull 7.300 k/cal. pr. kg. Dette forteller noe om brenselsøkonomien i en ringovn, sammenlignet med de periodiske ovnene.

Etter en tid ble verket overtatt av skomaker Falster, Drammen, som igjen solgte til brødrene Nikolai, Lauritz og Christian Forseth. Disse bygde i 1873 et større verk. Christian Forseth ble disponent i 1882 og eneeier i 1887. Han døde i 1895. Enken drev verket til 1898, da sønnen Sverre Forseth overtok.

Verkets vesentlige produksjon var murstein, takstein, mønepanner og ovnsfliser. Ved full drift kunne verket produsere 2,5 millioner murstein og 0,5 million takstein (krum og flat).

Driften ble nedlagt tidlig på 1900-tallet. Eiere var da Jens Vig, K. D. Rech og Per Stenseth.

Johnsen, N. (1914). Nedre Eker. Kristiania


Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *