Laup teglverk

Laup Teglverk ble startet opp i 1897, og var i drift fram til 1956, da produksjonen ble nedlagt. Bakgrunnen for byggingen var ønsket om å få produsert teglprodukter (drensrør, murstein, takstein) i nærmiljøet, så folk kunne hente selv det de hadde bruk for.

Det viktigste produktet var nok likevel drensrør. På grunn av nydyrking, og forbedring av drenering på tidligere dyrka jord fra siste del av 1800-tallet, var det behov for et dreneringsmiddel som var enkelt å legge og som fungerte bra. Det ble tidligere brukt trelyrer og steingrøfter, men trelyrene var tidkrevende å lage, og steingrøftene krevde stor nøyaktighet ved nedleggingen av steinene for at de skulle fungere bra.

På et møte hos Mathias Skjerve den 13. oktober 1895 ble Erik Volden valgt til formann i en komité på fem som skulle tegne andeler, finne plassering for teglverket, utarbeide avtaler med grunneiere og skaffe nødvendig kapital. Taksteinsproduksjonen ble avviklet etter noen tid, da etterspørselen ikke forsvarte den innsats som produksjonen krevde. Murstein ble framstilt i forskjellige kvaliteter: lysbrent, mellombrent, hardbrent og klinkert. Og drensrør som ble det viktigste produktet, ble etter hvert framstilt i både en en og en halv, to og tre tommers diameter for å kunne tjene til de forskjellig formål.

Beliggenhet: 300 meter øst for Laup. På gården Laup sin grunn så nær Hatling-elva som mulig.

Se også Lokalhistoriewiki.no.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *