Lura teglverk limit (Luraverket)

Lura teglverk limit var det syvende og siste teglverket som ble satt i gang på Sandnes. Det skjedde i 1900. Verket lå like ved sjøen rett sør for Somaneset, på den gamle grensa mellom Høyland og Sandnes – nå Strandgata 147.

Eiendommen er utskilt fra Lura og er sammensatt av deler av bruksnumrene 2, 8, 12 og 20. I matrikkelen fikk verket b.nr. 11, 42 og 49. Ths. S. Falck fikk skjøte på det 14.09.1901.

Initiativtakerne var jernvarehandler Johan Aase, Martin Monsen, Emil Andersen og firmaet Ths. S. Falck & Sønner. Andersen var disponent og drev det til det ble nedlagt i 1916 eller 1917. Da ble det solgt til stavangerkjøpmannen Tørressen som leide det ut til Sildoljefabrikkenes Salgsentral AS. Bygningene brant ned i 1960.

Om driften og problemene de første årene forteller Nils Oftedal:

Lura teglverk blir anlagt i 1900. To eksperter, nemlig Martin Monsen og Jon Aase, sendtes til Tyskland for å se på og kjøpe maskiner. Det skulle være tipp-topp i alle retninger, men det ble en dundrende fiasko. Hele maskineriet var en håpløs umulighet, og der eksperimenteres og forandredes i det uendelige, men det var og ble en umulighet. Kanskje dette for en del skyldtes leirbanen, som der lite leir var i. Der hjemskreves både tyske og sveitsiske ingeniører, men der var ingen som greidde å få noen skikkelig produksjon i gang.

En viktig grunn til problemene kan ha vært at det var sand i leiren. Ellers lå det 3-4 meter med grus oppå leiren, noe som i lengden gjorde at det ble for dyrt å grave frem.

Luraverket hadde ikke ringovn. Steinen ble tørket innendørs med kunstig oppvarming, og ovnen var «en saakaldt Ziksakovn, hvori «smøgningen» gaar gjennom vinklede Bøininger og Kamre, i Modsetning til Ringovnenes regelmæssige Kamre og Linier rundt hele Ovnen».

Luraverket hadde trolig dampmaskin de første årene, men i 1910 er det opplyst at der var to elektriske motorer og sju maskiner. Arbeidsstokken var 35 mann. Årsproduksjonen var 1,5 millioner stein til en verdi av 250.000 kroner. Det meste ble omsatt innenlands, men noe ble sendt til Afrika og Australia.

Beliggenhet: Strandgata 147, 4304 Sandnes

Kilde: Eggebø, Aksel, & Frafjord, Daniel. (1987). Det begynte med leir : leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Stavanger: Dreyer bok.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *