Moss teglverk (Melløs teglverk)

Melløs teglverk / Moss teglverk ble i følge Moss byleksikon startet i 1807 av eieren av Melløs gård, Henrik Gerner (1781-1837). Verket lå nederst på Melløsjordene der Steinull-fabrikken (Elkem Rockwool) ligger i dag. Gernerbrygga ble bygd ut i Værlebukta for utskiping av produktene.

Illustrasjon: MokiArt

Brynjulf Dietrichson skriver imidlertid at Moss teglverk ble startet i 1877 av interessenter fra Moss og omegn. Dette er nok bare mangel på kunnskap. Det kan for eksempel ha skjedd en oppgradering eller ombygging i 1877. Eller driften kan ha blitt tatt opp igjen. Teglverket var i familien Gernes eie fra 1807 til 1896, men det er usikkert om det har vært kontinuerlig drift ved verket.

Etter Henrik Gerner tok Jens Ludvig Gerner (1810-1869) over og utvidet og forbedret teglverket. Senere overtok brødrene Carl Gerner (1847-1890) og Fredrik Gerner (1849-1892) Melløs gård og Orkerød gård, og nå ble driften ledet av familien Nielsen.

Den første bestyreren het Anders Nilsen, far av den senere kjente teglverksmannen Thomas Nilsen, disponent for Rakkestad teglverk, Onsager teglverk, Hyggen teglverk og Spikkestad teglverk. Thomas Nilsen var også innom verk i Kristiansand og et i Grimstad. Det er mulig at Nilsen (eller Nielsen) ble bestyrer i 1877, det Dietrichson kaller etableringsåret.

Etter Gerner-brødrenes tidlige død ble Melløs gård med teglverket kjøpt i 1896 av Carl Emil Christoffersen (1851-1921), og han kalte teglverket for Moss teglverk. Moss teglverk leverte murstein til byggingen av Moss Glasværk, Helly J. Hansen, Norsk Automobilfabrikk på Kambo og Port Arthur m. fl. Teglverket produserte også takstein.

Moss teglverk ble nedlagt i 1919 og bygningene ble revet i 1940. I de siste årene hadde verket ringovn, kolbestempler og for øvrig det enkle utstyr som var alminnelig på den tiden. Produktene var murstein og drensrør.

Dietrichson skriver i 1923 at «Verket ligger ved Verlebugten ved bygrænsen mot syd, ved foten av raet som her skraaner nogenlunde brat mot sjøen. Teglverksdriften dateres fra 1892, det nuværende anlæg som ikke har været i drift de sidste aar, opførtes i 1898.» Dietrichson skriver også at teglverket skal startes opp igjen våren 1923, men det er lite som tyder på at det faktisk skjedde.

Teglverkets pipe sto til 14. mars 1947, Elektrokjemisk AS/ Steinullfabrikken ble etablert samme sted sommeren 1947.

Kilder:

  • Dietrichson, Brynjulf. (1923). Undersøkelser over norske lerer II (Vol. 116). Kristiania: I kommission hos H. Aschehoug.
  • mossbyleksikon.no
  • Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)
  • Finn J. Wilhelmsen om Moss Teglverk i Moss Avis i februar 1979

Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *