Munkehagen teglverk (Møllhausen)

Munkehagen teglverk ble etablert av Johann Friedrich Carl Møllhausen i 1878. Møllhausen er mest kjent for å ha etablert bakerivirksomhet i Oslo i 1853, men i 1878 ble han også teglverkseier.

To år tidligere hadde Møllhausen kjøpt eiendommen Munkhagen i Østre Aker. Salgsannonsen i Morgenbladet var som følger:

Eiendommen Munkhagen eller Rustadløkken i østre Aker, ved siden af Qværner Brug, fortrinlig skikket for Anlæg af Teglværk og til Udstykning til Byggetomter, er paa gode konditioner til salgs. Eiendommen, der efter den nye Reguleringsplan vil komme ind under Byen, har et Areal af ca. 150 Maal. Husene ere assurerede for 11 230 Spd. Man henvende sig til Overretssagfører Michelet og Advokat T.E.B. Heiberg, Grændsen No. 7.

Møllhausen kjøpte altså eiendommen og anla teglverk på stedet. I oktober 1878 kunne han bekjentgjøre: «Mursteen. Prima Forblænding og Mursteen er billig til salgs. J. Møllhausen.»

På sin nye eiendom bygget han seg også privatbolig, og det er vel sannsynlig at den nye veien som ble opparbeidet som en sidevei til Ekebergveien og fikk navnet Bagerengsveien, er oppkalt etter Møllhausen.

Eiendommen fikk nr. 30 i Bagerengsveien, men kaltes bare Munkehagen. Møllhausen opparbeidet sitt teglverk til en ganske betydelig bedrift. Han ble nå ikke oppført i adresseboken bare som «Bager og Conditor», men også som «Teglværkseier», og hans bedrift sto oppført som «Fabrik af franske og hollandske Tagsten, Faconsten og Drainsrør, Munkehagen, Bagereng Gd.»

Møllhausen la særlig vekt på fabrikasjon av finere bygningsmaterialer, og Morgenbladet fremhever spesielt at «han gjorde seg fortjent av bygningsvesenet ved fremstilling av forskjellige sorter profilsten». Men så arbeidet han også hardt. Som sin kontortid ved fabrikken averterer han «6-12 og 2-6». Det var ingen åtte timers arbeidsdag den gang.

Møllhausens ekpansjonstrang gikk imidlertid ikke veldig godt, og han måtte innstille teglverksdriften etter få år. I en avisannonse fra 1883 blir Fougner & Ohlsen oppgitt som eiere.

I 1898 ble Munkehagen teglverk, som lå i Bagerengveien 30, solgt til Kristiania kommune til tomt for renholdsverket. Her bygde Kristiania renholdsverk en enorm stall med plass til 200 hester, omtalt som Europas største stall. Stallanlegget brant ned i 1920.

Beliggenhet etter dagens adresse: Konows gate 70, 0196 Oslo

Kilder:

  • Petter Vellesen
  • Nyquist, Kai, & Møllhausen. (1953). Møllhausen 1853-1953 : en bakeri-, konditori- og restaurantbedrifts hundre års historie. Oslo: Møllhausen.
  • Generalregister for Bystyret og Herredsstyret, saksnummer 1901898.
Takstein fra Møllhausen på Akershus festning. Foto: Arnt Magne Haugen.

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *