Nidaros teglverk

Nidaros teglverk bygde sitt produksjonsanlegg på eiendommen Nidaros, Lille Lade, gnr. 2 bnr. 2. Eiendommen lå sør for Ladebekken. Teglverket ble grunnlagt i 1899 av boktrykker Edvard Christian Ellewsen (1855-1941). Teglverket gikk konkurs i 1902, men ble refinansiert.

Nidaros teglverk ytterst til venstre

Følgende stod i Nidaros i 1905: «Stor brand utbrøt i går på Nidaros Teglverk. Ilden fikk rikelig næring i det knusktørre treverk, og flammene sto i høyde med den høye murpipe. Den veldige røksøyle og brannvesenets «lurblåsere» fikk tusener av skuelystne til å strømme til. Hele byen var på benene, helt fra Trolla.»

Avisen «Arbeidet» trykker følgende historie 11.05.1912: «Disponenten ved Nidaros teglverk arrestert for vekselfalsk. Oppe på en slette, et par kilometer østenfor Trondhjem ligger Nidaros teglverk – et beryktet sted, hvad arbeidsforholdene angaar. I det sidste har verket importeret galisiere, hvis lønsforhold og arbeidsvilkaar har været ganske oprørende. Nu er disponenten for denne bedrift arrestert for vekselfalsk. Herom telegraferes:

Trondhjem: Disponenten ved Nidaros teglverk, tyskeren Paul Kleiner, er iaften arresteret for vekselfalskneri. Det dreier sig om et beløp av 80-90 000 kroner. Falsknerierne er paagaaet gjennem et tidsrum av ca. 2 aar. De interesserede banker er Handslabanken og Privatbanken. Den sidste har garanti i teglverket for indtil 120 000 kroner. Falsknerierne blev opdaget ved forfald av et papir i Privatbanken. Hvorledes Kleiner har disponeret pengene, er endnu ikke bragt på det rene. Han har i flere aar været disponent og delvis eier av teglverket, hvor der gjennem aarenes løp har været mange ildebrande.»

Professor Harald Pedersen ved NTH etablerer i 1917 forsøkslaboratorium i lokalene til Nidaros teglverk. I 1925 ble eiendommen solgt til professor Harald Pedersen som startet Lilleby Smelteverk på stedet.

Kilde: WikiStrinda.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *