Norsk tegleksport til Sverige

På begynnelsen av 1900-tallet eksporterte Norge en betydelig andel murstein og takstein til Sverige. Eksporten var i noen år så stor at flere teglverk i Vest-Sverige var i ferd med å gå konkurs. Svenske myndigheter innførte derfor toll på teglstein i 1906, noe som i en kort periode reddet den svenske teglproduksjonen.

Norges kjerneområde for teglproduksjon lå på denne tiden mellom Sarpsborg og Fredrikstad, kun to-tre mil fra den svenske grensen. Rundt år 1900 var det nær 40 teglverk i drift her. De fleste av disse ble i 1909 slått sammen til A/S Fredrikstad forenede teglverker.

Fredrikstadverkene hadde flere såkalte komparative fordeler sammenlignet med teglverkene i Vest-Sverige. Leiren var bedre og de hadde tilgang på billig brensel. I tillegg kunne de enkelt frakte teglsteinen nedover kysten på lektere. Det resulterte i at rundt 50 % av all takstein og murstein i Vest-Sverige kom fra Norge i årene rundt 1900. I 1903 var så mye som 84 % av all omsatt murstein i Vest-Sverige norskprodusert. Den samlede norske eksporten i perioden 1880-1946 kan ses her. Det meste gikk til Sverige, men ikke alt.

Da tollsatsene ble innført i 1906, falt norsk eksport av murstein drastisk, slik vi ser av denne grafen.

Eksport av murstein fra Norge til Sverige 1901-1910.

Eksport av takstein holdt seg imidlertid på relativt stabilt nivå. Årsaken er trolig at svensk taksteinproduksjon på denne tiden lå et stykke unna Bohuslän og Göteborg, og at transportkostnadene var betydelig.

Eksport av takstein fra Norge til Sverige 1901-1910.

Som en kuriositet kan det nevnes at det i perioden 1895-1919 ble eksporter 34.930.000 takstein til Sverige. Det er 1.455.416 i gjennomsnitt hvert år. Hvis hvert hus trenger 5000 takstein, så innebærer det at minst 7000 svenske hus har hatt norsk takstein på taket.

Kilde til tall og grafer: Ohlin, B. (1924). Den svenska tegelindustrins utveckling 1881-1913. SOU 1924:36. Stockholm.

Fotomontasje: AdobeStock / Claes Lampi


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *