Nygaard teglverk (Oslo)

Nygaard teglverk lå rett ned for Etterstad, der den gamle gangbroen over jernbanen går i dag. Eiendommen er i dag bebygget med terasseleiligheter og har adresse Etterstadsletta 124-128. Eier av verket var A/S Einar Stanges teglverker.

Nygaard teglverk var et av de store teglverkene og fikk etter hvert det vanlige produksjonsutstyret: Kjedegravemaskin og kabelbane, liggende forelter og valseverk, og strengpresser for både murstein og drensrør. Alt ble tørket i hus. Takstein ble ikke produsert ved dette verket.

Ute på feltet i skråningen opp for Alna og helt opp mot Bryn lå det skinner for den store kjedegravemaskinen og for vaggevogn-toget som brakte leira til verket. Da «Sterk & Lett»-steinen kom i slutten av 1930-årene, ble denne hovedproduktet for verket. Nygaard teglverk brant ned i 1969 og ble ikke bygget opp igjen.

Kilder:

  • Nilsen, Karsten Sølve. (2005). Alna (Loelva). Oslo: Topografisk forlag.
  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.
  • Samtaler med Lars Olle Engaas.

For flere historier om Nygaard teglverk se: Skillegutten og Det var engang på Nygaard teglverk.

NB! I enkelte kilder kalles verket Etterstad teglverk. Dette er imidlertid et navn som aldri er brukt på Nygaard teglverk. Det har heller aldri eksistert noe Etterstad teglverk.

Beliggenhet i dag: Etterstadsletta 124-128, 0659 Oslo


Publisert

i

,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *