Nynæs teglverk (O. C. Østraadt AS)

15. april 1873 skriver Christian Olsen Østraadt og Chr. O. Brosten under kontrakt om stifting av Nynæs teglverk. Det var Brosten som da stilte til disposisjon hus med strand og tilstrekkelig areal til anlegg av verket. Samme høst kom flere andre med og eierforholdet ble slik:

  • Chr. O. Østraadt 7/16
  • Chr. O. Brosten 4/16
  • Ole Idland 2/16
  • Tønnes Rasmussen Hana 2/16
  • Tønnes Larsen 1/16

Litt senere overtok Mauritz Kartevold og Jacob Evensen 2/16 hver, og Chr. O. Brosten gikk ut.

Chr. O. Østraadt, f. 1827, ble styrer for verket med god hjelp av svigersønnen sin, Ole Johannes Idland. Da verket kom i drift lå det i Sandnes kommune, men grunnen var utskilt fra Nedre Trones.

Verket hadde trolig en årsproduksjon på ca. 500.000 enheter, takstein og murstein.

I 1896 ble Nynæs overtatt av Ole Chr. Østraadt, eneste sønn til Chr. O. Østraadt. Han løste ut de andre eierne, bortsett fra Ole Idland. Da Idland døde samme år, ble O. C., som han gjerne ble kalt, eneeier også her – som ved Altona teglverk. Syv år senere, i 1903, kjøper han også Sandnæs teglverk (Gamlaverket), og hadde dermed tre teglverk med leirfelt og strandlinje.

Det nye Nynæs ble modernisert i 1910-11 etter svensk mønster, bl.a. med ny ringovn (de hadde hatt ringovn fra starten) og ny presse slik at produksjonen kom opp i to millioner murstein og takstein i året.

O. C. Østraadt døde ugift og barnløs i 1914. Arvingene drev videre under samme firmanavn til 1921 da det ble omgjort til aksjeselskap, O. C. Østraadt A/S. Da Christian O. Idland kom inn i firmaet i 1930 var det langt nede økonomisk, men sammen med nevøen Ottar Chr. Idland, som kom med i ledelsen i 1934, fikk de verket på fote igjen. I 1938 var det såpass ovenpå at de kunne fornye hele maskineriet.

Etter krigen gikk verket over til å produsere betongvarer. Teglproduksjonen tok helt slutt i 1959 og de siste bygningene ble revet i 1961.

Beliggenhet: Nedre Trones

Kilde: Eggebø, Aksel, & Frafjord, Daniel. (1987). Det begynte med leir : leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Stavanger: Dreyer bok.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *