Oddernes (Christianssands) teglverk

Teglverket ble anlagt ved Kuholmen i Oddernes i 1893. Bakgrunnen for etableringen var bybrannen i Kristiansand året før. Dette ga støtet til at etableringen av A/S Christianssands Aktieteglværk med en aksjekapital av kr. 80.000. Styret besto av grosserer H. Martens, skipsreder H. Natvig og dyrlege C. Juell.

I 1902 ble selskapet oppløst og teglverket gikk i 1903 over i et nytt selskap under navnet Lunds Aktieteglverk. Aksjekapitalen var da kr. 50.000. Medlemmer av dette styre var: Grosserer H. Martens, murmester Chr. Hansen og lærer Severin Olsen.

Teglverket drev i tre år som Lunds Aktieteglverk, men gikk påny over til et nytt selskap i 1906, da som AS Oddernes Teglværk. Aksjekapitalen var da kr. 30.000, men ble forhøyet til kr. 40.000 i 1914. Styret for selskapet besto av kjøpmann Rudolf Torjusen, kjøpmann A. Wivestad og kjøpmann Simon Tellefsen. Sistnevnte ble ansatt som disponent. I 1917 kjøpte Tellefsen hele verket og ble eneeier.

Teglverket hentet leire fra gården Erikstad. Verket hadde også også egen havn med brygge og vei.

Tørking av stein foregikk i friluft, med tørkeplass til ca. 350.000 murstein og ca. 50.000 takstein. Ovnen var en ringovn med plass til ca. 150.000 stein.

I årene 1909, 1910 og 1911 ble det bygget nye tørke- og lagerhus og i 1913 og 1914 ble det anskaffet maskiner for mursteinsproduksjon. Før den tid var det håndbanking av murstein. Bygningene ble også utbedret dette året for mer praktisk drift.

I 1915 gikk man over fra dampkraft til elektrisk kraft. Og i 1919 ble det kjøpt inn nytt utstyr for takstein- og rørproduksjon.

Ved full drift i 1922 var produksjonsevnen 2,5-3 millioner stein i året. Styret dette året besto av Simon Tellefsen og sønnene Trygve og Olav. Verket ble trolig nedlagt på slutten av 1920-tallet. Verket har også blitt kalt Kuholmens teglverk.

Beliggenhet: Kuholmen, Oddernes

Kilde: Fra Sørlandets næringsveie i tekst og billeder. (1922). Kristiania: Aktieforlaget Johannes Hanche.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *