Økernlund teglverk

Økernlund teglverk ble etablert av Friedrich Wilhelm Holland i 1897, men ble ikke bygget før i 1899. Holland selv ble født i Tyskland 13. oktober 1845 og var eldst i en søskenflokk på seks barn. Han var utdannet murer og ble opptatt i murerlauget i Alt Salze før han utvandret i 1860. Han giftet seg i Halden i 1872 med Mimmi Grevelius, en svensk kvinne fra Hallsberg. På grunn av byggevirksomheten i hovedstaden flyttet de til Christiania i 1873. Der etablerte han en murermesterforretning som gjorde det godt.

Et bilde fra 1960 viser teglverkspipa som ble revet i 1985.

Som entreprenør ønsket Holland å produsere mursteinen selv og kjøpte Økernlund gård i 1897 med tanke på å bygge et teglverk. Teglverket er første gang omtalt i Christiania adressebok for 1899: «F.W. Holland, Arkitekt og Murm. Økernlundens Teglværk», adresse Prinsens gate 21. Holland hadde kontor i sentrum, men teglverket lå ca. 100 meter syd for Økernlund gård og ca. 100 meter vest for Hovindbekken. Men i juni 1899 kom krakket, trolig før Økernlund teglverk var i drift. Teglverket fikk dermed betydelige startvansker. Etter anmodning av Holland ble det 24. mars 1899 holdt branntakst over eiendommen Økernlund. Takstenn for gård og teglverk ble satt til kr. 182 240. Fabrikkbygningen var «oppført af Mursten dækket med Bord og Tegl 29,5 m lang». Teglverket var av relativ stor størrelse.

Friedrich Wilhelm Holland fikk økonomiske problemer og kom i akkordforhandlinger sommeren 1901. Noen måneder senere, den 4. oktober 1901 måtte han overlevere sitt bo til Aker skifterett. Driften fortsatte med nye eiere og det rapporteres at teglverket var i drift frem til det ble nedlagt i 1922. Den norske landsforeningen for teglverker (1917-1959) skriver at teglverket da ble «jevnet med jorden». Dette er ikke helt riktig da teglverkspipen ble stående til 1985.

Det berettes at verket etter nedleggelse ble solgt til Norsk raffineringsverk A/S i 1927. Området er i dag bebygget med villaer. Det finnes dessverre ingen bilder av verket i dag.

Teglverket er også kalt Økerenlund teglverk, Økerenlundens teglverk, Teglverket på Risløkka og Økern teglverk.

Beliggenhet etter dagens adresse: Lundliveien 20, 0584 Oslo

Kilde: Holland, Arild. (2004). Økernlund teglværk og grunnleggeren Friedrich Wilhelm Holland. Årbok 2004: Groruddalen historielag.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *