Om teglverk.no

Teglverk.no er et non-profit og ideelt prosjekt som jobber for å spre kunnskap om norsk teglverkshistorie. Det startet som en database over norske teglverk, men inneholder i dag også informasjon om teglhistorie, teglproduksjon og ombruk av tegl.

Nettsiden er etablert, eies og driftes av Claes Lampi. Informasjon på siden oppdateres fortløpende, og det kan forekomme feil og mangler. Vi tar gjerne i mot oppdatert informasjon fra folk med lokalhistorisk kunnskap og andre med teglhistorisk kompetanse og interesse.

Lampi har også kompetanse på gjenbruk av eldre taktegl. Ta kontakt dersom du trenger tips til hvordan du best kan bevare ditt gamle tegltak. Lampi holder også foredrag om norsk teglverkshistorie.

About teglverk.no

Teglverk is the Norwegian word for «brickworks» or «brick factory». Teglverk.no is a web-based database containing information on all historical brickworks in Norway. Throughout history there have been more than 400 brickworks in Norway. Today, no one is left. The site also contains information about heritage conservation and reuse of roof tiles and bricks. Feel free to contact me if you need information about the Norwegian brick industry. The website is a non-profit, private project. Teglverk.no is established, owned, and managed by Claes Lampi, Oppegård, Norway.