Onsager teglverk

Onsager teglverk ble etablert på gården Onsager etter et økende behov på Hadeland Glassverk for varmesikkert byggemateriale. Onsager var et mindre verk som lå på vestsiden av Randsfjorden og tilhørte Onsaker gård. Her var det god leire og lett ankomst til fjorden. Ulike kilder oppgir ulikt etableringsår. Zakariassen oppgir 1890-årene, mens de fleste andre kilder oppgir 1827. Sistnevnte er nok riktig.

Teglverksindustri 12:1949 skriver:

Lørdag den 10. desember fylte teglverkseier Tollef Onsager 70 år. Hr. Onsager overtok teglverket i 1910 etter sin far, Lars Onsager (sr.), og har selv drevet det opp til 1947 da sønnen Lars Onsager (jr.), overtok. Selve verket skriver seg fra 1827 og produksjonen har vesentlig vært tagstein og håndbanket fasadestein. Særlig har fasadesteinen vært vel kjent, både for sin kvalitet og sine fine fargenyanser. Siden 1941 har verket vært i drift, bortsett fra året 1946. Dette skyldes i første rekke arbeids- og prisspørsmålet. Hr. Tollef Onsager er et av de eldste medlemmer av Den norske landsforening for teglverker, og har stått som medlem siden 1920.

Produktene var murstein, takstein og drensrør. Kapasiteten var ca. 1,5 millioner enheter pr. år. Arbeidsstyrken var ca. 40 mann i sommerhalvåret og ni mann i vinterhalvåret.

Verket hadde en liten ringovn. Taksteinen ble delvis formet for hånd og delvis på en eksenterpresse. Rørmaskinen var en liten strengpresse. All mursteinen ble håndbanket.

Når det gjelder driften har Zakariassen også en noe annen historie enn andre kilder. Han skriver at driften var ujevn i de vanskelige 1920-årene, og i slutten av 1930-årene var det slutt for godt. I etterkrigstiden ble det gjort forespørsel fra Staten om å få driften i gang igjen, men da var verket allerede forfalt. Bl.a. fordi det da var det vanskelig å hente inn sesongarbeidere. Men Teglverksindustri skriver at verket var i drift i store deler av 1940-tallet.

Kilde:

  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.
  • Teglverksindustri. (1949), 70 år. Nr. 12

Publisert

i

, ,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *