Leverandører

Den norske teglindustri var i stor grad henvist til å importere sitt produksjonsutstyr. Dette skyldes at landets verkstedindustri var relativt svakt utviklet, samt at det innenlandske behovet var lite. Men enkelte verksteder spesialiserte seg på framstilling av teglverksutstyr. I Norge gjaldt dette primært følgende tre bedrifter:

Når det gjelder europeiske leverandører, så kan vi liste opp de viktigste her:

Teglverk med utstyr fra danske F. L. Smidth & Co:

Teglverk med utstyr fra tyske Händle:

Teglverk med utstyr fra svenske AB Åbjørn Andersson, Svedala:

Teglverk med tørkesystem med Cohrs patent (for helårsdrift):

Verk med maskinutstyr fra tyske Louis Jäger:

  • Ingen kjente norske teglverk

Teglverk med sumperom:

Teglverk som fikk tunnelovn fra tyske Keller:

Teglverk med tunnelovn fra andre leverandører: