O. Jakobson Maskinverksted

Mekaniker Ole Jakobson grunnla i 1845 et maskinverksted som etter hvert ble et av Norges største. Teglverksutstyr var bare en liten del av verkstedets produkter, men over tid produserte de det meste som et teglverk hadde behov for. På 1930-tallet hadde O. Jakobson Maskinverksted en produksjonshall på omlag 3000 m2 og 120 arbeidere.

Arbeidere ved O. Jakobsons maskinverksted, 1880-årene. Foto: Oslobilder / NTM. Dette bildet er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens.

Verkstedet leverte sin første gravemaskin i 1913, og hadde frem til 1950 levert omlag tolv stykker. I tillegg produserte de blant annet kjedegravemaskiner, foreltere, valseverk, snekkepresser og avskjæringsbord. Verk med maskinutstyr fra O. Jakobsons Maskinverksted, Oslo:

Listen er ikke uttømmende. Trolig har mange flere teglverk fått utstyr fra Jakobsons Maskinverksted.

I bladet Teglverksindustri 1932 (nr. 11-12) side 91-92, står en interessant artikkel om verkstedet. Artikkelen gjengis i sin helhet nedenfor:

Vårt lands maskinindustri er ikke av meget gammel dato, de første maskinverksteder anlas i midten av forrige århundre. Et av disse var O. Jakobsons, som grunnlas i 1845 av mekaniker og pedell ved Christiania Kathedralskole, Ole Jakobson. Han begynte beskjedent i Torvgaten 11 (det kjente rørleggerfirma A/S E. Sunde & Co.s nuværende forretningsgård) med fabrikasjon av hakkelsmaskiner og klæsruller. Da Jakobson fikk patent på sine maskiner, fikk de stor utbredelse, og tusenvis av dem er i bruk rundt om i Norge og Sverige. Bedriften blev stadig utvidet og der blev optatt fabrikasjon av flere andre typer landbruksmaskiner, så som damptreskeverk, sagmaskiner og lokomobiler. Efter Jakobsons død i 1875 overtokes verkstedet først av sønnen, ingeniør Herman Jakobson, som imidlertid på grunn av sykelighet ikke kunne føre forretningen nevneverdig frem. Efter hans død 1885 overtok enken driften, som fortsattes i de samme lokaler noen år. I 1890 solgte hun imidlertid Torvgaten 11 og i 1894 selve forretningen til en del interessenter. Samtidig med overtagelsen av verkstedet innkjøpte disse et større areal av Schultzehaugen ved Maridalsveien 41. Her blev det nye verksted opført med stort og tidsmessig støperi, smie, kjeleverksted, snekkerverksted og en maskinhall med plass til over hundre arbeidere. Her fotsattes så bedriften i mere rasjonelle former, og den har senere alltid holdt skritt med utviklingen.

Fra dette tidspunkt optokes i produksjonen en rekke nye maskiner, hvoriblant teglverksmaskiner efter datidens siste tyske systemer. Flere av landets største teglverk belv den gang utstyrt med komplett maskineri av firmaets fabrikat.

Fra 1. januar 1909 gikk verkstedet over til aksjeselskapsformen med den nuværende direktør, L. A. Gjersøe, som leder (1932).

I årene 1910-12 utarbeidedes nye modeller og typer av gravemaskiner med kabelbaner, mursteinspresse med tilhørende valseverk, drensrørpresser med kappebord m.v., automatiske avsettervogner og heiser o.l. Så vel komplette anlegg som enkeltmaskiner av disse modeller er i årenes løp levert til så vel firmaets gamle teglverksforbindelser som nye rundt om i landet.

I 1929 leverte firmaet til den argentinske regjering av disse regjering av disse maskiner et komplett anlegg som blev opført i den store havneby Roosario. Det har nu i flere sesonger vært i drift til regjeringens fulle tilfredshet.

Sommeren 1932 leverte firmaet en gravemaskin av ny type til Høienhall Teglverk ved Bryn i Oslodalen, der som bekjent er kjøpt av verkseier Pedersen ved Bryn Teglverk og skal kjøres i samdrift med dette siste. Gravemaskinen har en kapasitet av 23 m3 pr. time for parallellgraving. Skovlenes føring er innrettet for fast styring, men kan også, når så ønskes, brukes for frittgående kjede. Den effektive gravedybde er 6 meter. I forbindelse med denne gravemaskin leverte verkstedet samtidig kabelbane med drivverk. Så vel gravemaskinen og kabelbanen som det året før til Bryn Teglverk leverte dobbelte valseverk med tilhørende forelter (landets største), har vært i full drift i den forløpne produksjonssesong og arbeidet helt tilfredsstillende.

Firmaet holder nu på med en ny mindre type murstenspresser med dobbelt valseverk, som også skal kunne benyttes til produksjon av drensrør og strengtaksten, samt et automatisk kappebord for mursten. Videre holder verkstedet for kommende sesong på med en mindre gravemaskin med en kapasitet av ca. 12 m3 pr. time og en maksimal gravedybde av 4 meter. Firmaet har allerede flere bestillinger på teglverksmaskineri for kommende sesong.

Helt siden 1894 har O. Jakobsons Maskinversted så å si vært det eneste i Norge som har spesialisert sig på dette område, og dets teglverksmaskineri har et godt renomé over det hele land.

Verkstedet, som er utstyrt med de mest moderne maskiner, fabrikerer nu foruten teglverksmaskiner: Lokomobiler, dampkjeler og –beholdere, dampmaskiner, bygningsmaskiner, betongblandere og jernkonstruksjoner, samt den gamle spesialitet klæsruller. Det leverer også maskineri for tresliperier, cellulose og papirfabrikker, samt maskiner for sagbruk, høvlerier og kassefabrikker, transportmaskineri for tømmer, kubb og flis samt komplette kappanlegg og renserier for tremasse- og celluloseindustrien og sluttelig transportmaskineri av enhver art efter de mest moderne amerikanske systemer. Verkets forskjellige fabrikata er kjente så vel innen- som utenlands.

Ved full drift beskjeftiger verkstedet 120 arbeidere og funksjonærer. Dets tomteareal er 6500 m2 med 3000 m2 gulvflate.