P. B. Andersens Sønner

P. B. Andersens Sønner i Fredrikstad (også kalt P. B. Andersens Jernstøperi og mekaniske verksted) produserte i hovedsak utstyr for teglindustrien. Det ble blant annet fremstilt vendestasjoner, kabelspill, foreltere, eksenterpresser for taksteinsframstilling og ringovnsarmatur.

Verkstedet ble startet av brødrene O. Nordmark og Paul B. Andersen i 1880. Det ble bygget støperi, modellverksted, smie og mekanisk verksted på Trosvikstranda.

1897 overtok Paul B. Andersen hele verkstedet. Senere, i 1915 og 1916 ble bygningene på bildet oppført. Verkstedet var kjent for å levere meget gode produkter. Den overveiende del av landets taksteinproduksjon ble fremstilt av bedriftens kjente «Fredrikstadpresse». Dette var en eksenterpresse, med betydelig lavere kapasitet enn de såkalte revolverpresser (som for øvrig aldri ble utbredt i Norge).

Verk med maskinutstyr fra P. B. Andersens Sønner, Fredrikstad:

Dette er ingen uttømmende liste. Dessverre er det mange verk som ikke har dokumentert hvilket utstyr de brukte.

Kilder:

  • Dehli, M. (1987). Fredrikstad bys historie bind IV
  • Western, A. (1914). Fredrikstad 1814-1914