Sirkelovn

En sirkelovn er en mellomting mellom en ringovn og en tunnelovn. Som ringovnen, så beveger ildsonen seg, men som tunnelovnen har den ulike brennsoner. Dette oppnås ved at hele bygningen går på hjul i en sirkelform. Sirkelovner har aldri vært i bruk i Norge. Det var en amerikansk oppfinnelse fra 1940-årene.

En nærmere beskrivelse av dette finnes i bladet Teglverksindustri nr. 7, 1947. Artikkelen gjengis her i sin helhet:

I USA er der blitt patentert en ny type ovn for brenning av teglstein, «sirkel-ovnen» eller «Clark-ovnen» som den også kalles. Vi gjengir nedenfor oppfinnerens beskrivelse av denne.

Den høyt mekaniserte framstilling og den originale måte tørkingen utføres på, skulle interessere våre lesere, selv om forholdene her hjemme neppe for øyeblikket ligger til rette for anvendelse av prosessen.

Den prinsipielle forskjell mellom Clark-ovnen og de alminnelige metoder for brenning av tegl, ligger i det faktum at Clark-ovnen har hjul, og beveger seg fra en stilling til en annen. Sagt på en annen måte kan sideveggene og taket i ovnens brennkanal flyttes som en enhet til en hvilken som helst stilling på det faste tunnel-gulv.

Brennkanalen i dette system består av tre adskilte deler, som hver utfører sin selvstendige oppgave. En av disse deler arbeider bare med å forvarme steinen, den annen brenner den og den tredje kjøler den. Denne spesialisering av de tre Clark-ovndeler medfører spesialiseringens vanlige fordeler: Man sparer tid, og behøver mindre arbeidskraft.

Den beste vei disse deler kan følge er over en sirkel. Sirkel-veien gjør at man stadig kan gjenta operasjonene på ny, uten at man noen gang må flytte ovnsdelene noen større avstand, fra en «siste» til en «første» stilling. Det medfører også at alle avsnitt av ovnsgulvet har samme avstand fra sirkelens sentrum og at den ubrente stein kan tilføres herfra med ett transportbånd med uforanderlig lengde.

Når dette transportbånd svinger om sentrum, når det alle punkter på ovnsgulvet og kan tilføre stein dit.

Disse fundamentale prinsipper som ligger til grunn for Clark-ovnen medfører at fabrikkens plan blir meget kompakt, alle operasjoner enkle, produksjonen blir elastisk, brenningen foregår hurtig, og endelig, man unngår et eget anlegg for tørkingen.

Hoveddelene i et teglverk som bruker «sirkel-ovnen» er: A) en bygning for forbehandling av leiren: B) Svingskiven, og C) Sirkel-ovnen med sine bevegelige deler.