Forming

Både takstein og murstein har tradisjonelt blitt formet for hånd, gjerne i former av tre. Ved enkelte av de tradisjonelle norske verkene foregikk det håndforming til langt ut på 1950-tallet, selv om det fantes maskiner som automatiserte prosessen allerede fra midten av 1800-tallet.

Forming av murstein

Det var bankeren som tradisjonelt formet mursteinen. Det foregikk på samme måte som brødbaking, der man tok en leiv og la den i en form. Deretter ble den banket solid inn i formen for å bli massiv nok. På gårdsteglverkene på 1700 og 1800 tallet var dette den vanlige metoden.

Fa midten av 1800-tallet ble dette arbeidet automatisert. Mange teglverk tok da i bruk den såkalte kolbestempelpressen. Dette måtte mates manuelt og presset en kort streng med leire når stempelet ble trykket ned.

En raskere maskin ble oppfunnet av tyskeren Schlickeysen i 1856. Det var den såkalte strengpressen (også kalt snekkepressen). Av ulike grunner var denne maskinen lite utbredt i Norge. Her til lands fortsatte man lenge med den noe mer ineffektive kolbestempelpressen.

Strengpresse

Strengpressen var imidlertid en revolusjon for de som tok den i bruk. Formingen av mursteinen gikk betydelig raskere enn med kolbestempelpressen. Strengpressen arbeidet kontinuerlig ved å ekstrudere leira i en streng som så ble kappet til det ønskede format på teglsteinen. Strengpressen er fortsatt den dominerende formingsmaskinen i moderne teglverk.

Forming av takstein

På samme måte som for murstein, ble takstein tradisjonelt formet ved at man tok en leiv med leire å smurte den utover i en form. Mens mursteinen ble «banket» inn i formet, ble taksteinen «strøket» slik at den fikk sin endelige form. Håndverkeren for dette kaltes naturlig nok for «strykeren».

Etterhvert ble også denne prosessen automatisert. Man brukte da ulike presser:

  • Eksenterpresser: Taksteinene ble trykket enkeltvis i former for deretter å bli tatt ut av maskinen.
  • Revolverpresser: Taksteinene ble også her trykket i former, men formen var en roterende valse som var 2-3 ganger raskere enn eksenterpressen.
  • Strengpresse: Lite brukt i Norge. Mye brukt i Sverige. Leiren ble formet som takstein i en streng og kappet i passe lengder. Kun brukt på enkelkrum og dobbelkrum takstein.

Drensrør

Forming av drensrør har alltid foregått maskinelt. Man brukte såkalte «rørpresser» som presset ut leira i en streng. I praksis var den en ordinær strengpresse med et spesiallaget munnstykke for rørproduksjon.