1. Utgraving

Leire er råmateriale i all teglstein. Det første trinnet i teglproduksjon er utgraving av leire. Til å begynne med foregikk dette manuelt, med spader og trillebår. Etter hvert fikk de større verkene gravemaskin og kabelbane.

Utgraving av leire ved Aaserud teglverk 1944. Bilde: Fra Hans Zakariassens bok Teglindustriens historie.

Den typiske gravemaskinen ved et større norsk teglverk var paternosterverk. Dette var en maskinell innretning som besto av et bånd med bøttelignende gripere for kontinuerlig massetransport.

Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum