Teglprodukter

Teglstein er en samlebetegnelse for kunstig stein i standardformater, laget av leire som enten er brent i ovn ved høy temperatur, eller bare tørket. Tradisjonelle teglprodukter i Norge er vanlig murstein, takstein og drensrør. Ofte brukes teglstein og murstein noe upresist om hverandre.

Illustrasjonen viser de mest vanlige bestanddelene i leire som kan brennes til teglstein. Høyt kalkinnholdet gir en lys eller gul teglstein. Høyt jerninnhold gir den klassiske røde fargen.

Teglstein har siden oldtiden vært et av de vanligste materialene til murverk. Soltørket tegl ble brukt i de tidlige sivilisasjonene i Mesopotamia og brukes fortsatt innenfor folkelig byggeskikk mange steder i verden. Romerne oppførte de fleste av sine byggverk i tegl. I middelalderen ble brent tegl tatt i bruk i store deler av Europa, både til bruksbygninger og til monumentalbygg. I Norge kom tegl i bruk omkring 1300, mest til kongelige anlegg som kirker og borger. I flere hundre år ble det bare unntaksvis brent tegl i Norge, men fra midten av 1700-tallet kom flere teglverk i drift. Innføring av murtvang i byene på 1800-tallet satte fart i norsk teglproduksjon.

Kilde: Wikipedia