Murstein

Murstein, ofte bare kalt teglstein, er et svært anvendelig byggematerialet. Størrelsen har vært relativ lik i århundrer, et resultat av at man skulle kunne løfte den med en hånd. Den klassiske mursteinen var hovedproduktet til de fleste norske teglverk og sto som regel for over 90 prosent av produksjonen. Siden 1967 har mursteinstørrelsen hatt sin standard, NS 3000. Denne ble i 2011 erstattet av NS-EN 771-1:2011.

Selv om en murstein kan virke enkel, så finnes det mange ulike typer. Tradisjonelt sett har man delt mursteinene inn i to grupper:

  • Fasadestein: Murstein med høy kvalitet, ofte glatt overflate.
  • Bakmurstein: Murstein med forringet overflate. Brukt i reisverk og usynlig bak puss.

De tradisjonelle gamle teglverkene produserte i utgangspunktet kun bakmurstein. I eldre tid eksisterte kun denne typen, og den ble naturlig nok også brukt i fasader. Etter annen verdenskrig ble det større etterspørsel etter renere fasadetegl, noe de gamle verkene hadde problemer med å levere. I dag produseres nesten utelukkende fasadestein. Eventuelle B-varer blir solgt som bakmurstein.

Som en kuriositet kan man nevne at de gamle verkene også solgte kabelstein. Dette var svært misformet, krympet eller på annen måte ubrukelig murstein til byggevirksomhet. Det var Televerket som brukte denne steinen til å beskytte kablene med.

Massive murstein vs. mangehullsstein

Murstein fra de tradisjonelle, gamle teglverkene var såkalte massive steiner (se bildet ovenfor). Dette i motsetning til mangehullstein. Hullstein begynte å erstatte massiv stein på 1960-tallet. Hullstein var billigere både å produsere og transportere, og var dessuten letter å håndtere på byggeplassen. Hullstein har også høyere trykkfasthet enn massiv tegl, og har for de fleste bruksområder bedre egenskaper enn denne. Nedenfor vises ulike varianter.

Illustrasjon: Claes Lampi