P. B. Andersens Sønner (også kalt P. B. Anderssens Jernstøperi) produserte i hovedsak utstyr for teglindustrien. Det ble blant annet fremstilt vendestasjoner, kabelspill, foreltere, eksenterpresser for taksteinsframstilling og ringovnsarmatur.

Verkstedet var lite, men kjent for å levere meget gode produkter. Den overveiende del av landets taksteinproduksjon ble fremstilt av bedriftens kjente "Fredrikstadpresse". Dette var en eksenterpresse, med betydelig lavere kapasitet enn de såkalte revolverpresser (som forøvrig aldri ble utbredt i Norge).

Verk med maskinutstyr fra P. B. Andersens Sønner, Fredrikstad:

Dette er ingen uttømmende liste. Desverre er det mange verk som ikke har dokumentert hvilket utstyr de brukte.