Det finnes en rekke ulike teglovner. Selve ovnen, uansett type, er ideelt sett et isolert kammer som kan oppnå høye nok temperaturer til å "herde" gjenstander laget av leire. I praksis vil det si rundt 1000 grader celsius over en periode på 1-3 dager.

Litt forenklet kan man dele teglovner inn i to grupper: Periodiske og kontinuerlige:

  • Periodiske ovner: Dette er ovner som må fyres og slukkes før steinen kan tas ut. Kasseovner er i norsk sammenheng et godt eksempel.
  • Kontinuerlige ovner: Dette er ovner som ikke trenger å slukkes, men kan driftes kontinuerlig. Ringovnen er et typisk eksempel.

Vi vil her presentere noen av de mest vanlige som er blitt brukt til brenning av teglstein i Norden. Se menyen.