Havnens teglverk lå i Nydalen, nær Gullhaug bro. Opplysninger om anleggsår, eiere, eller de første driftsårene foreligger ikke, men omkring århundreskiftet hadde verket dampmaskin som kraftkilde og kolbestempler for formingen av murstein. Taksteinen ble formet for hånd. Man bygde ringovn engang i 1890-årene. Kapasiteten var sannsynligvis to millioner enheter pr. år. I en avisannonse fra 1883 oppgis H. Ustvedt som eier.

Fra 1910 til 1918 var Johan Ramberg (senere Trana teglverk, Steinkjer) bestyrer av Havna Teglverk. Driften ble nedlagt i 1920, og i 1923 ble verket kjøpt av grosserer Einar Stange, Christiania og A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T) for nedrivning.

Verket lå omtrent ved Maridalsveien 205 etter dagens adresser.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1800-tallet
Nedlagt1920
BeliggenhetTreschows og Gullhaug bro
MerknadRingovn (fra 1890-årene)