Miler 

Brenningen foregikk de første hundreårene i såkalte miler, dvs. at den tørkede steinen ble stablet i et bestemt mønster i store hauger. Det ble laget kanaler i milen hvor det ble plassert store mengder brensel. Til slutt ble det klasket et tykt lag med bløt leire utenpå hele milen, med åpninger ved bunnen for inntak av luft til forbrenningen, og på toppen for utslipp av røykgassen. Slike ovner var i bruk i Norge fra middelalderen.

Kasseovner (periodiske ovner) 

Etter hvert ble det utviklet oppmurede ovner, til å begynne med uten hvelv og port og delvis nedgravd i terrenget. Disse ovnene ble fylt ovenfra og dekket med brente leirblokker på toppen. Seinere ble disse utstyrt med hvelv of ofte en liten skorstein. Fyllingen av ovnen foregikk da gjennom en port som ble murt igjen før brenningen kunne begynne. Disse ovnene ble etterhvert videreutviklet med trekkanaler og mer og mindre sinnrike reguleringer ettersom man vant erfaring. Disse ovnene fikk fellesbetegnelsen kasseovner og var periodiske. Det vil si at de måtte avkjøles, åpnes og tømmes etter hver brenning, for så å fylles og tettes på ny for neste brenning. Dette var vanlig ved norske gårdsteglverk fra 1700-tallet.

Ringovnen (kontinuerlige ovner)

I 1858 oppfant tyskeren Hoffmann "den kontinuerlige ovn", ringovnen eller Hoffmanns ringovn som den gjerne kalles. Denne ble ansett som en av sin tids betydeligste landevinninger. I motsetning til de periodiske ovnene som måtte kjøles ned og tømmes for så å fylles igjen for neste brenning, kunne ildsonen i ringovnen flyttes rundt ringen. Klikk her for mer informasjon.

Tunnelovn

Utover i 1950-årene begynte tunnelovnen å få fotfeste i både Europa og Norge. Det var imidlertid stor skepsis til denne type ovn blant de etablerte teglverker. Norges første tunnelovn ble tatt i bruk ved Ganns Potteri og Teglverk i Sandnes i 1953. Cato H. Evensen Industriovner i Fredrikstad leverte tunnelovn til det nye Bratsberg Teglverk i Lunde, 1957. Også Nes Teglverk i Åndalsnes og Graveren Teglverk i Sandnes bygde tynnellovner i denne perioden.

Andre ovner 

Det har vært eksperimentert med ulike ovner opp igjennom årene. Det mest kjente er nok flammeovnen.