Rustad bruks teglverk

av Ove Bakken, september 2023

Restene av Rustad bruks teglverk ligger på Mathiesen Eidsvold Værks eiendom på sørsiden av utløpet av elva Hegga i Hurdalssjøen i Hurdal kommune.

Teglverket er nevnt i Kulturminnevernplan for Hurdal kommune (2003) under omtalen av Rustad bruk (s. 73). Her heter det:

I 1849 startet Tostrup-Mathiesen teglproduksjon ved sjøen sør for Hegga. Leira kom fra Søjordsvika ved Rud. Verket produserte murstein og takstein av høy kvalitet, men driften var ikke lønnsom. Teglverket ble nedlagt allerede i 1865.

Transporten av leira til teglsteinframstillingen foregikk på Hurdalssjøen med en stor pram (Resvoll-Holmsen 1961). Det trengtes mye ved til brenningen. Veden ble dels fraktet som returgods i prammer fra Berger i Eidsvoll og dels fløtet i ei renne fra Øvresaga ved Hegga (Resvoll-Holmsen 1961).

Rustad bruks teglverk. Ovnsruinen fotografert i 1961. Foto: Dag Resvoll-Holmsen.

En av grunnene til at driften ikke ble økonomisk lønnsom kan ha vært at det var tungvint og dyrt å hente leire helt fra Rud (Resvoll-Holmsen 1961). Gården Rud ligger ved Hurdalssjøen omlag 4,5 km lengre nord. Leira ble betalt med to skilling pr. tønne (Resvoll-Holmsen 1961).

Etter nedleggelsen ble ovn og tørkehus stående i mange år (Resvoll-Holmsen 1961). Etter hvert ble den beste delen av gråsteinsmuren i ovnen brukt til grunnmur på bruket Strand (Resvoll-Holmsen 1961), som ligger et par hundre meter sør for teglverket. Materialene fra tørkehus ble til sommerfjøs på Rustad (Resvoll-Holmsen 1961).

I dag er ovnsruinen fremdeles synlig. Ovnsruinen er omlag 7,5 meter bred og 10 meter lang. Også i et område mellom ovnsruinen og sjøen kan det ennå sees spor etter virksomheten ved teglverket.

Resvoll-Holmsen (1961) beskriver taksteinen som ble laget ved teglverket, på følgende måte: lengde ca 33 cm; bredde ca 22 cm; tykkelse noe varierende; to diagonalt motsatte hjørner er avsneiet.

Etablert 1849 – Nedlagt 1865 – Kommune Hurdal – Fylke Akershus

Litteratur:

  • Kulturminnevernplan for Hurdal kommune, 2003. Rustad bruk, s. 73. Hurdal kommune.
  • Resvoll-Holmsen, D., 1961. Godt produkt En hilsen fra Rustad Teglverk. Vi og Værket. Bedriftsavis for Mathiesen-Eidsvold Værk, nr 2-1961 s. 33-34.
Rustad bruks teglverk. Ovnsruinen fotografert i 2023. Foto: Ove Bakken

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *