Rytterager teglverk

I 1805 kjøpte Ole Jørgensen Hungerholdt gården Rytterager i Hole kommune, Buskerud. Han bygget et teglverk på Lemostangen (Limovnstangen). Trolig har det vært et mindre teglverk på gården tidligere. Hungerholdt døde ca. 1845 og sønnen Johannes overtok da Rytterager gård og teglverk.

I oktober 1853 ble det annonsert i Ringerikes for både teglverkets og kalkbrenneriets produkter. I mars 1858 annonserte man etter arbeidsfolk, «for 2 a 3 dygtige Karle, der er vandt til at stryge Tagsteen, er Arbeide at erholde for Sommeren på Rytterager Teglværk.» I november 1861 annonserte Johannes Rytterager at «de, der have bestilt Mursteen og Tagsteen hos undertegnede, kan afhente samme naarsomhelst».

En tid ble det produsert flat taksten med to knupper. I 1907 gikk gården ut av Rytteragernes eie, og det ble trolig aldri brent stein på Rytterager etter det. Teglverket var altså i drift til rundt 1900. På Rytterager skal det ha blitt tilvirket ca. 80.000 stein årlig.

På bildene nedenfor ser vi flat takstein produsert ved Rytterager teglverk. De er tydelig merket med R, samt to knapper. Til forskjell fra nyere, norsk flat takstein, så ligger disse ikke i forband. Steinen er funnet på Bønsnes kirke.

Foto: Arnt Magne Haugen

Kilder:

  • Hole-boka bind VI.
  • Engelstad, Eivind S., Schlytter, Victor, & Woxholth, Yngve. (1963). Storgårder i Norge : 2. Oslo: Hjemmenes forlag.

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *