Sandefjord teglverk (Bugården)

Bugården teglverk etableres i 1836. Verket lå på den senere såkalte teglverkstomta, mellom det nåværende Sandefjord sykehus og Lundenveien. (På Solvangs grunn, g.nr. 42 Bugården). Teglverket var i drift til omkring 1873. Etter noen år uten aktivitet oppsto verket i 1898 under navnet A/S Sandefjord teglverk.

Foto: Backlin, T.H.

Første driftsperiode 1836-1854

Christen Lorentz Sørensen kjøpte Solvang i 1831. Sørensen var en betydelig skipsreder, og Solvang var en av flere gårder han eide i Sandar. Teglverket ble etablert noen år senere. I kirkeboken for 1836 står at Erik Olsen og hustru Marie innflyttet til Sandefjord herred fra Våle, for å opprette teglverk hos Christen L. Sørensen. En del år senere, i 1854, bortforpakter Sørensen verket til Thorvald Testmann, også en av byens mektige menn.

Andre driftsperiode 1854-1873

Testmann driver teglverket videre, og kjøper også Ranvik teglverk i 1865. Sørensen (eller sønnen) overtar da driften av Bugården teglverk i 1966. Begge disse er i drift i 1870. Men på 1870-tallet går det nedover. Sørensen utbyr sitt teglverk til salg/leie i 1873 og Testmann sitt i Ranvik i 1881. Trolig markerer disse årstallene slutten for de to teglverkene.

Branntakstprotokoller fra årene 1856, 1869 og 1874 gir interessante glimt fra teglverkets forskjellige bygninger, «beliggende ved Elven i Gårdens Indmark». I den største bygningen finnes «den store Teglstensovn, opført af Graastens mur, foret indvendig med Mursten af 1,5 Stens Tykkelse». I en annen bygning er det pottemakerverksted, og protokollen gir en beskrivelse av inventaret.

I denne perioden kunne de to teglverkene produsere ca. 50 – 60.000 sten daglig. Men begge steder er de plaget av skjell i leiren. Og høykonjunkturen var raskt over – og så også driften av teglverkene.

Sandefjord teglverk 1898-1913
Ved århundreskiftet kom teglverket i gang igjen under firmanavnet: A/S Sandefjord Teglverk.

Sandefjord Teglverk as ble startet av Peder Bogen, A. F. Klavenes og I. M. Osmundsen i 1898. Det kostet da kr 120.000. Som bestyrer av verket ble ansatt Jørgen O. Helgerud (1874-1962), senere eier av Helle teglverk i Sunnfjord. Han sluttet i 1902 for å overta stillingen som disponent ved Vårdal teglverk i Sunnfjord.

Halvor Andersen overtok trolig som disponent. Driftsbygningene ble etterhvert fornyet, men heller ikke denne gang ble virksomheten av lang varighet. Verket gikk opp i flammer 9. april 1913. Det tilhørte da Halvor Andersens svigersønn, A. Johansen, best kjent som «Johansen på tomta». Ilden var så kraftig at det var så vidt Lunden (barnehjemmet) ble reddet. Johansen ble siste eier.

Beliggenhet: G.nr. 42 Bugården

Kilder:

  • Wilhelm Møller, «Sandar» bind 2.
  • Svein Holtedahl

Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *