Søndre Døhlen teglverk

Laurits Johannessen Døhlen kjøpte eiendommen Fredrikstua i Holter og bygde teglverket sammen med sin svoger Thorvald Thori i 1885. Produksjonen var murstein, drensrør og teglstein. Teglverket ble først drevet i kompaniskap, senere som aksjeselskap, men i 1915 ble Herman Døhlen eneeier. Verket lå syd i Holter.

Leiren ble transportert med hest og kjerre fra leirtaket som lå et lite stykke nedenfor teglverket. Senere brukte man lastebil. Leiren ble deretter malt i en mølle bestående av to kar. En for murstein og en for rør og takstein. Også enkelkrum takstein ble produsert her.

Verket hadde en kammerovn. Stein og rør ble levert over hele distriktet. DnB sitt gamle bankbygg på Jessheim ble bygget av murstein fra Søndre Døhlen teglverk.

I nyere tid ble verket drevet av Josef Døhlen og Torstein Lundeby. Søndre Døhlen teglverk var i drift med den samme produksjonsmetoden fram til høsten 1960. En brann ødela verket og ble deretter revet og nedlagt.

Verket må ikke forveksles med Døliverket.

Statens filmsentral laget i 1951 en film av teglverket sammen med Norsk teknisk museum.

Kilder:

  • Nannestad menighetsblad nr. 2-2018
  • Skytilen nr. 1-2018

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *