Sorgenfri teglverk – Otterstadverket

Sorgenfri teglverk ble anlagt i 1849 av trelasthandler Peter A. Mossin og var et av de eldste industrielle verkene i distriktet. Det ble i 1886 solgt til en annen trelasthandler, Nils Otterstad. Herav navnet Otterstadverket.

Tørring av murstein ved Sorgenfri teglverk.

Ved starten hadde verket det vanlige produksjonsutstyret på den tiden: Hestedrevne møller, håndformning av både murstein og taksten, og brenning i periodiske ovner. På slutten av 1880-årene kom dampmaskinen og kolbestemplene til, og i det voldsomme rushet i 1890-årene ble verket etter hvert bygget ut til distriktets og et av landets største. Ved århundreskiftet hadde verket i alt 10 kolbestempler med en kapasitet på ca. 10 millioner murstein pr. år. Den ene ringovnen, som ble bygget i 1880-årene, strakk ikke til, så ovn nummer to måtte bygges. Over denne ovnen ble det bygget tørkeanlegg for murstein i flere etasjer, etter svensk mønster. Transporten av steinen fra pressen gikk på gjennomgående heiser mellom etasjene.

Etter krakket i 1900 måtte produksjonen ved Sorgenfri settes betydelig ned. I 1909 overtok A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T), og en rasjonalisering av anlegget ble foretatt. En del av kolbestemplene ble skiftet ut med en strengpresse av dansk type, i likhet med den man hadde ved Narnte teglverk (Capjon-verket).

Sorgenfri og Gudeberg teglverk eksportere noe stein til USA merket «Norway». Dette var i et mindre format, og eksporten ble aldri lønnsom. Det er ukjent når og i hvilket omfang denne eksporten var.

Etter en brann i 1922 ble ikke den høye overbygningen over ringovnen bygget opp igjen. All mursteinen ble tørket stående i ranker på bakken som før. Taksteinen ble formet for hånd helt til 1920-årene og delvis senere også. Et par eksenterpresser av P. B. Andersens type ble installert i 1920-årene. Etter hvert overtok maskinformingen det hele.

I 1958 fikk verket kammertørke for murstein, halvautomatisk kappebord og transportutstyr. Alt fra tyske Keller. Etter rasjonaliseringen lå produksjonen på ca. syv millioner enheter pr. år. Verket ble nedlagt i 1969.

Kilde: Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.


Publisert

i

, ,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *