Spetals verk (Galterud teglverk)

Spetals Verk, Galterud, ble etablert rundt 1850 som jernverk. Mot slutten av 1800-tallet bygde man en ringovn og gikk over til teglproduksjon. Kraftkilden var dampmaskin. I tillegg til ringovn hadde man opprettstående møller. All forming foregikk for hånd, både av takstein og murstein. Kapasiteten var om lag en million enheter pr. år. Arbeidsstyrken var ca. 30 mann i sommerhalvåret og ni mann i vinterhalvåret.

Foto: Claes Lampi

Det var interessenter fra distriktet som startet driften, men i 1920-årene overtok D. Gulbrandsen-Dahl verket, som disponent og medeier. Han var tidligere ansatt som bestyrer av Odals Jernværk teglverk. Arbeidsstokken alternerte mellom teglverket og skogsarbeide i alle år inntil rundt 1950.

Etter andre verdenskrig ble produksjonsutstyret forbedret i noen grad. Elektrisk kraft var installert i 1930-årene. Det ble anskaffet strengpresse for mursteinen ved siden av håndformingen og eksenterpresse for taksteinformingen. Tørkeanleggene ble betydelig utvidet og ringovnen reparert.

Fra 1950-årene ble det vanskelig å skaffe arbeidskraft til sesongarbeide, og Guldbrandsen-Dahl måtte innstille driften. Verket ble kjøpt av teglmester Elling Jonassen i 1954, tidligere produksjonsleder ved Akers teglverk og Kristiania teglverk. Jonassen var utdannet teglmester fra Tegelmästerkolan i Svedala. Han hadde i 1945 blitt valgt til viseformann i Norges teglmesterforening og var senere representant i Bransjerådet for teglverksindustrien.

For å unngå å bli assosiert med tidligere drift kalte Jonassen verket for Galterud teglverk. I 1955 brant teglverket ned og nytt bygg over ringovnen ble reist i 1956-1957. I tillegg til murstein spesialiserte Jonassen seg på produksjon av sekskantede drensrør. Ringovnen ble fyrt med flis.

Etterspørselen etter drensrør og murstein avtok på 1960-tallet og i 1966 nedla Jonassen produksjonen av teglverksprodukter. Han gikk over til produksjon av tennisbanemel og pipeelementer, hvor den viktigste bestanddelen var teglgrus. Sammen med svigersønnen produserte Jonassen pipeelementer av en patentert type, Joga.

Teglverkspipen ble revet i 1970. Bygningen er i dag rehabilitert og eies av Elling Jonassens etterkommere.

Kilde: Roy E. Jonassen.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *