Stormoen teglverk

Stormoen teglverk, Strømsgodset, ble anlagt i 1874 av gårdbruker Isak Bjerknes på Stormoen og brukseier N. P. W. Hansen på Rødskogen. Anleggssummen var ca. kr. 60.000. Etter et par år ble Hansen utløst, og Bjerknes ble eneeier. Verket var da et av de betydeligste i distriktet, bl.a. det første som produserte drensrør i større målestokk. Det produserte årlig i snitt ca. 2,5 millioner sten, hvorav 60-65 prosent håndbanket mursten, 20-25 prosent taksten og 15 prosent drensrør.

Ringovnen ved dette verket hadde spesielt tunge og spisse ventiler, som gjorde dem særlig egnet for oppgaven. I driftsmånedene var 40-50 mann beskjeftiget, i de øvrige månedene 12-15 mann. Etter Isak Bjerknes død i 1884 ble verket overtatt av hans fire sønner Thomas, Martin, Bernhard og Johan Bjerknes, med Thomas som disponent inntil 1897.

I 1897 ble Ivar Bjerknes (1867-1939), sønn av Thomas Bjerknes på Sundland, disponent, og samtidig også for Dahler teglverk. 2/3 i dette verket ble da overtatt av Stormoen teglverk. I 1925 ble interessentskapet Stormoen teglverk omdannet til aksjeselskap. Ivar Bjerknes fortsatte som disponent. Alle aksjene var på Bjerknesfamiliens hender. Aksjekapitalen ble satt til bare kr. 28.800,-. Driftskapital sørget aksjonærene for på annen måte.

I slutten av 1890-årene brant en del av verket, men ble straks bygd opp igjen. Den gjennomsnittlige produksjonen var 2-2,5 millioner enheter, hvorav 60-65 prosent håndbanket murstein, 20-25 prosent takstein og 15 prosent drensrør. Produksjonen av drensrør ble tatt opp kort etter at verket ble bygget, og verket var i ca. 20 år alene om denne produksjonen i distriktet. Mannskapsstyrken var 50-55 mann i sesongen mai-september, de øvrige månedene 12-15 mann.

Stormoen teglverk ble nedlagt i begynnelsen av 1930-årene. Spikkestad teglverk kjøpte de spesielle ventilene fra ringovnen i 1936.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *