Stikkord: Akerselva

  • Øvre Foss teglverk

    Øvre Foss teglverk, eller Foss teglverk, ble etter en modernisering i 1844 landets største med opp mot 60 ansatte, fem ovner og en årlig produksjon på inntil 1,75 millioner teglstein. Det lå på østsiden av Akerselven, rett ved Sannerbrua. Teglverket har eksistert i mindre målestokk siden 1700-tallet og var etter alt å dømme med på…

  • Tobiassens teglverk

    Tobiassens (eller Tobiesens) teglverk ble trolig drevet i forbindelse med Bagaas Brug på 1800-tallet. På en tegning gjengitt i St. Hallvard 1938 s. 31 er det påført noen anmerkninger med blyant som forteller om verket. (Lignende, men noe annen utgave enn bildet til høyre). Kunstneren er oppgitt å være arkitekt Wilhelm von Hanno, 1826 –…

  • Schultzehaugen teglverk

    Schultzehaugen teglverk ble trolig etablert tidlig på 1800-tallet. Verket lå på vestsiden av Akerselva i Maridalsveien, omtrent der Arkitektur- og designhøgskolen ligger i dag. Det antas at det er det samme teglverket som kalles Nedre Foss teglverk. Nedre Foss teglverk ble første gang nevnt i en protokoll fra Akers fattigvesen i 1810. På midten av…