Stikkord: Akerselva

  • Regineborg teglverk og potteri

    Ved Maridalsveien lå byløkken Hukegaardsløkken, som rundt 1840 ble kjøpt av justissekretær Smith. Han døpte løkken Reginehaugen etter sin kone og bygde en stor villa, Regineborg, på eiendommen. På et kart fra 1857 finner vi Regineborg teglværk og potteri tegnet inn, rett sør for villaen. Teglverket ble en stund eid og drevet av Martin Edvard…

  • Mellomverket

    Mellomverket, eller Mellemverket, lå på vestsiden av Akerselven etter stykke nedenfor Sannerbrua. Verket er første gang nevnt i en protokoll fra Akers fattigvesen i 1810. På midten av 1800-tallet var Edvard Martinius Erichsen eier av dette og to andre teglverk ved Akerselva; Øvre Foss teglverk (Øvreverket) og Schultzehaugen teglverk (Nedreverket). Sistnevnte er også blitt kalt…

  • Havnens teglverk og sag

    Havnens teglverk og sag på Akerselvas vestside mellom Treschows bro og Gullhaug bro. Havnens teglverk lå i Nydalen, nær Gullhaug bro. Omkring århundreskiftet hadde teglverket dampmaskin som kraftkilde og kolbestempler for formingen av murstein. Taksteinen ble formet for hånd. Man bygde ringovn engang i 1890-årene. Kapasiteten var sannsynligvis to millioner enheter pr. år. I en…