Stikkord: Akerselva

  • Haugens teglverk (Oslo)

    Haugens teglverk lå på vestsiden av Akerselven, rett ovenfor Foss teglverk ved Sannerbrua. Det er tegnet inn omtrent midt på kartet. Haugen er trolig en kortform av Schultzehaugen. Navnet Schultzehaugen er forøvrig brukt om både Mellomverket (langbygningen nedenfor Haugens teglverk) og Nedre Schultzehaugen teglverk (utenfor kartutsnittet). Verket må ha blitt nedlagt på slutten av 1800-tallet…

  • Bentse teglverk

    Bentse teglverk, også kalt Bentsebakken og Øvre Vøien (Voyen) teglverk, lå ved Myraløkka, på sørsiden av Bentsebrua. Verket ble oppført i 1813 og lagt ned rundt år 1900. Da var det ikke mer leire igjen. Samtidig var det et boligkrakk i hovedstaden disse årene, som også kan ha hatt betydning for nedleggelsen. Løkkas fasong –…