Stikkord: Alnaelva

  • Svendengen teglverk

    Svendengen teglverk ble etablert i 1840 av Frederik Rasmussen. Det ble senere overtatt av Oluf Onsum som drev det sammen med Kværner Bruk. Svendengen teglverk var det eldste teglverket på løkka Svendengen, like nedenfor Kværnerfossen, ikke langt fa dagens toghaller. Da Frederik Rasmussen startet sitt teglverk på Svendengen i 1840 var byggingen med tegl for…

  • Smalvolden teglverk

    Smalvolden teglverk var et gårdsteglverk under Tveten gård, og trolig det eldste av teglverkene langs Alna i dette området. Tveten gård omtaler en regnskapsbok for dette verket fra 1863, men det kan ha vært vesentlig eldre. Det har neppe vært av de store teglverkene med ringovn og mekanisk utstyr, men leveranser til enkeltkunder på 19.000…

  • Nygaard teglverk (Oslo)

    Nygaard teglverk lå rett ned for Etterstad, der den gamle gangbroen over jernbanen går i dag. Eiendommen er i dag bebygget med terasseleiligheter og har adresse Etterstadsletta 124-128. Eier av verket var A/S Einar Stanges teglverker. Nygaard teglverk var et av de store teglverkene og fikk etter hvert det vanlige produksjonsutstyret: Kjedegravemaskin og kabelbane, liggende…