Stikkord: Brynsverkene

  • Nygaard teglverk (Oslo)

    Nygaard teglverk lå rett ned for Etterstad, der den gamle gangbroen over jernbanen går i dag. Eiendommen er i dag bebygget med terasseleiligheter og har adresse Etterstadsletta 124-128. Eier av verket var A/S Einar Stanges teglverker. Nygaard teglverk var et av de store teglverkene og fikk etter hvert det vanlige produksjonsutstyret: Kjedegravemaskin og kabelbane, liggende…

  • Kristiania teglverk

    Kristiania teglverk ble bygget i 1897, men måtte innstille driften på grunn av byggekrakket allerede i 1898. I 1912 kom det i gang igjen ved disponent Helge Nielsen, i 1918 overtok A/S Einar Stange verket og har vært eier av eiendommen helt opp til våre dager. Etter å ha gjennomgått den vanlige utviklingen i produksjonsutstyret,…

  • Høyenhall teglverk

    Høyenhall teglverk lå ved Alnas sidebekk Østensjøbekken, der Brynsenteret ligger i dag. Det kom i gang i 1892 og ble i 1897 kjøpt av Wilhelm Stenersen på Tveten gård. Sønnen, Edvard Stenersen (1891-1967), var i en periode driftsbestyrer ved verket. Da Wilhelm Stenersen døde i 1930 ble verket solgt til Bryn teglverk. Disponent var da…