Stikkord: Fabrikktellingen 1776

  • Øvre Foss teglverk

    Øvre Foss teglverk, eller Foss teglverk, ble etter en modernisering i 1844 landets største med opp mot 60 ansatte, fem ovner og en årlig produksjon på inntil 1,75 millioner teglstein. Det lå på østsiden av Akerselven, rett ved Sannerbrua. Teglverket har eksistert i mindre målestokk siden 1700-tallet og var etter alt å dømme med på…

  • Wøyen (Vøien) gård teglverk

    På Wøyen gård i Akershus ved elva Lomma ble det etablert et teglverk midt på 1700-tallet. Store norske leksikon skriver at major Jakob Krefting i 1758 mottok «…allernaadigst privilegium paa at drive teglverk, og ingen maa i løpet av 4 aar anlægge teglverk i 1 1/2 mils avstand..» I 1770 var det blant annet nedtegnet…

  • Vefferstad teglverk

    Vefferstad teglverk ble registrert i fabrikktellingen av 1776. Hvor lenge det da hadde eksistert er usikkert. Det heter i 1848 at det lå «ganske isolert og langt nord for gården», og på et kart fra 1825 er det avmerket nedafor bygdeveien på sørsida av bekken mellom Vefferstad og Ellevog. I 1848 var det et ovnshus…