Stikkord: Fredrikstad forende teglverker

  • Øvre Nøkleby teglverk (Falcheverket)

    Verket ble anlagt av megler A. J. Hansen omkring 1855. Verket var nær nabo til Evje teglverk, bare Evjebekken rant imellom. Leira tilhørte samme lagringene som ved Evje, med samme høye kvalitet. I 1863 kjøpte Michael Falch verket. Dette var en begivenhet som kom til å sette dype spor etter seg i teglindustrien i Glommadistriktet.…

  • Yven teglverk

    Yven teglverk ble anlagt i 1890-årene av interessenter fra Tune. Det lå 100-200 meter syd for Yven Papirfabrikk, der hvor Østfold Kullkompani senere hadde tomt. Leira ble gravd ut på vestsiden av riksveien, opp mot jernbanelinjen. Den ble gravet ut for hånd og trillet inn til å begynne med. Senere ble det brukt vagger til…

  • Tangen teglverk (Fredrikstad)

    Verket lå der elven gjør en sving, et stykke nord for Moum Brugs eiendom. Det ble anlagt i 1892 med John Kure som disponent. Otto Svae fra Moss overtok i oktober samme år. Verket produserte murstein og drensrør. Leira var for sandholdig for taksteinproduksjon. Ringovnen var stor og god. Man startet med kolbestempler og hadde…