Stikkord: Gårdsteglverk

  • Åsterud gårdsteglverk

    Åsterud gårdsteglverk i Nakkerud var i drift midt på 1800-tallet. Det har i hvert fall vært i drift i perioden 1850-1853. Det ble drevet i forbindelse med Ringerike Nikkelverk. Teglverket averterte bl.a. etter en stryker i 1853. Kilde: Kaare Fleten

  • Ås teglverk (Tuft)

    I årboka «Langs Lågen 2009» vises til et teglverk på Ås i Tuft, et på Hvam og et på Tofstad. Det på Tofstad hadde en overbygd brennovn, ei mølle og et tørkehus. Alle disse var 1700-talls verk. Mer vet vi dessverre ikke om disse små teglverkene. Beliggenhet: Sandsvær Se for øvrig vedlegget til Styrstua Teglverk.

  • Åmot prestegård teglbrenneri

    Et lite teglbrenneri ved Aamot prestegård, anlagt av prost Wulfsberg, gikk bare en kort tid.