Stikkord: Gårdsteglverk

  • Østenby teglovn

    Ved Østenby på vestsiden av Rødenessjøen i Marker kommune har det vært en liten teglovn, anlagt i 1838-39. Gråsteinsmuren etter denne er fremdeles synlig, og er på ca. 4×5 meter. Kilde: Marker historielag 1995, i pamflett om Morstad Tegleverk.

  • Wøyen (Vøien) gård teglverk

    På Wøyen gård i Akershus ved elva Lomma ble det etablert et teglverk midt på 1700-tallet. Store norske leksikon skriver at major Jakob Krefting i 1758 mottok «…allernaadigst privilegium paa at drive teglverk, og ingen maa i løpet av 4 aar anlægge teglverk i 1 1/2 mils avstand..» I 1770 var det blant annet nedtegnet…

  • Voksen teglverk

    En protokoll fra Akers fattigvesen lister opp en rekke teglverk, deriblant Voksen fra 1814. Voksen teglverk hadde tilknytning til Voksen gård, mellom Bogstad og Røa. Fra gammelt av er det Voksen som var selve storgården i Sørkedalen, men etter hvert overtok Bogstad. I sin bok «På gamle veier og nye stier i Oslomarka» tar forfatteren…