Stikkord: Kartlegging 1947

  • Åserud teglverk

    Aaserud teglverk ble grunnlagt i 1884 og satt i drift i 1896 etter initiativ fra dr. E. T. S. Kamstrup. I begynnelsen var årsproduksjonen på rundt tre millioner murstein samt noe takstein, og de første 20 årene var også drensrør en betydelig del av produksjonen. Mursteinene ble brent av leire som ble tatt ut på…

  • Årum teglverk

    Årum teglverk var det øverste av verkene på Borgesiden. Det lå på Årum, omtrent tvers over elven for Borregårds kaianlegg. Det ble bygget i 1898 med gårdbruker Herman Jakobsen som disponent. Han eide også tomten og leirfeltet. Jakobsen drev for øvrig også et granittbrudd på eiendommen sin. Også dette verket hadde produksjon av murstein, takstein…

  • Ysterudviken teglverk

    Petter Larsen kjøpte Ysterudviken bruk i 1887. Sammen med kjøpmann Høie anla de teglverk på gården i 1900. I 1913 ble teglverket utskilt med egne bruksnummer og kalt Ysterudvikas Tegleverk. Deretter solgt til Ole Syversen, Kristian Julsrud og Anders Julsrud. Kristian Julsrud overtar hele verket i 1930. I 1947 kjøper Ansten Langebrekke teglverket og gjør…