Stikkord: Middelalderverk

  • Tigelstø teglbrenneri

    I 1929 ble det funnet rester etter et teglbrenneri på Tigelstø i Skiptvet etter at en liten stue brant ned. Året etter dokumenterte Ingebret Aas funnet. Dessverre var da ovnen vesentlig ødelagt. Men det var tydelig at ovnen hadde vært utstyrt med tre kammer ved siden av hverandre. Tegl fra Tigelstø er trolig brukt for…

  • Slottsfjellet teglverk

    Ved Slottsfjellet i Tønsberg finner vi ruinene av en av Norges første teglovner. Dette var en middelalderovn av en viss størrelse som ble brukt for å skaffe tegl til bl.a. en kirke og Tunsberghus festningen. Også Slottsfjellstårnet er fra denne perioden. Magnus Lagabøte, som ble født på Slottsfjellet, bygde tegl-kastellet som sto ferdig i 1276.…

  • Nes teglverk (Oslo)

    Innerst i Nesbukta lå det et teglverk før i tiden. Vi vet med sikkerhet at teglverket var i drift i 1769, og at det ble nedlagt omkring 1880. På flere av gårdene i Maridalen er det brukt takstein og murstein fra Nes teglverk. Leira til teglverket ble gravd ut flere steder på jordene omkring. På…